Козметика

Основен принцип на Marzia Clinic в козметиката

Философия на Marzia Clinic

е да комбинира стремеж и интерес към алтернативната терапия, натуралните съставки, китайската медицина и психосоматичното съзнание. Идеите, които надхвърлят традиционните гледни точки са подкрепени от задълбочени научни изследвания.
Според източната философия целият ни живот е редуване на противоположни елементи: студени и топли, пълни и празни, мъж и жена, Ин и Ян.
Козметичните формули на Marzia Clinic следват една идеология, която интерпретира света по комплексен начин. Всички продукти на Marzia Clinic са определени като eubiotic (от гръцки ЕU = добро и BIOS = живот). Новата линия на Marzia Clinic е първият дермоекологичен продукт (от гръцки дерма = кожа и екология от OIKOS = живот местообитание) с това качество. Marzia Clinic избягва материали, произхождащи от животни, за да се гарантира зачитане на живите същества и да се избегнат негативните вибрации върху позитивната енергия на продуктите, причинени от страданието при смъртта на животното.

Продуктите на Marzia Clinic имат иновативна формула за защита, която смело може да бъде определена като предпазваща природна консервираща система. Постигнати с натурални съставки, формулите винаги гарантират не само максималната ефективност на продуктите, но и физиологичния баланс на кожата.

Изтеглете каталог козметика на Marzia Clinic

pix/kozmetika/142_1920.jpgpix/kozmetika/1920-2005.jpgpix/kozmetika/4598-5102.jpgpix/kozmetika/568-9514.jpgpix/kozmetika/5724-3815.jpg
pix/kozmetika/5848-5895.jpgpix/kozmetika/5848-8016.jpgpix/kozmetika/5894-4447.jpgpix/kozmetika/5894-5013.jpgpix/kozmetika/5898-1200.jpg
pix/kozmetika/5898-5656.jpgpix/kozmetika/5986-5200.jpgpix/kozmetika/8395-2419.jpgpix/kozmetika/973-5355.jpg