Нефритна терапия

Магнитотерапия с нефритОще от древността се знае, че върху кожата на човека има точки, чрез въздействието върху които може да се премахне болката. Човек се ражда с тези точки и при всички хора те са разположени върху едни и същи участъци на кожата. Когато се пробождат активните точки, се постига лечебен ефект.
Познаването на биологически активните точки и умението да се въздейства върху тях ще ни помогне активно да участваме в собственото си оздравяване и оздравяването на своите близки.
Най-старите източници свидетелстват, че още през I-II век от н.е. точковият масаж широко се е прилагал в Китай.
В наше време точковият масаж остава най-ефикасния начин за самостоятелно лекуване на множество здравословни проблеми с помощта на силата и чувствителността на човешката ръка.

Апарат СЮЕ БАО е разработен на основата на теорията за иглотерапия на древната китайска медицина в съчетание с теорията на съвременното лечение с електроимпулс и магнитна терапия.
През 10-те години на усъвършенстване и пратическо приложение този апарат е високо оценен както в Китай, така и в много други страни. Лекари, пациенти и експерти оценяват ефикасността на апарата на 98,4%.
Апаратът СЮЕ БАО е награден със Златен медал на Международната из-ложба на изобретенията „Пекин-1996″, със Златен медал на първата Между-народна изложба на нови технологии и изобретения на името на Айнщайн.

Апаратът СЮЕ БАО замества метода на иглорефлексотерапията на 98,6%.
Нефритът е „камъкът на вечността“. Здрав като стомана, той не изпитва влиянието на времето, като запазва даже шарката си. От дълбока древност нефритът е най-популярният камък в Китай, той се почита като свещен и се цени като злато. Според енергетиката си, той се отнася към мъжкото начало – Ян, макар да се смята за универсален камък. Зеленият нефрит дава на човека жизнена сила, носи късмет. В духовен план този камък има високи изисквания към стопанина си: тласка го към духовни подвизи, искайки от него целеустременост и самоотверженост.
Ако редовно се прави масаж на лицето с нефритовите накрайници, бръчките ще се изглаждат и кожата ще стане свежа и здрава. Благодарение на тези накрайници, магнитният сноп става разсеян, а не концентриран, което увеличава площта на въздействие там, където е необходимо да се работи по повърхността.

Древната китайска медицина